Category: Löner (6)

Vad som anses vara en bra lön i Sverige kan variera beroende på yrke, utbildningsnivå, erfarenhet, geografisk plats och andra faktorer. Enligt statistik från SCB (Statistiska Centralbyrån) var den genomsnittliga månadslönen för heltidsanställda i Sverige 36 800 kronor brutto i november 2021. Men generellt sett anses en lön på minst 25 000-30 000 kronor i månaden vara en bra lön i Sverige för de flesta yrken, medan högre löner är vanligare inom exempelvis finans, teknik och läkaryrken. Det är också värt att notera att kostnaderna för levnad, inklusive bostad och andra utgifter, kan variera beroende på var i landet man bor, vilket kan påverka vad som uppfattas som en "bra" lön. Se artiklarna nedan om hur många som tjänar en viss lön i Sverige?

Hur många tjänar över 70 000 i månaden?

Med 60 000 kr i månadslön så kan man köpa många smycken

Lönenivåer varierar beroende på bransch, efterfrågan på specifika färdigheter och andra faktorer. Vissa branscher har generellt sett högre lönenivåer än andra i Sverige. Det är inte vanligt att tjäna över 70 000 kronor i månaden i Sverige. Tänk också på att olika faktorer kan påverka lönen, och det är en…

Read more

Hur många tjänar över 100 000 i månaden?

Med 60 000 kr i månadslön så kan man köpa många smycken

Lönenivåerna i Sverige uppvisar variationer som är beroende av flera faktorer, däribland yrkesval, utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet. Majoriteten av höginkomsttagarna återfinns inom professioner som vanligtvis kräver akademisk examen, exempelvis inom affärssektorn, teknik, medicin och juridik. Vidare påverkas lönerna av den geografiska regionen, där Stockholm och Göteborg ofta erbjuder högre lönenivåer jämfört…

Read more

Hur många tjänar över 40 000 i månaden?

40 000 kronor i månaden

I Sverige är lönesättningen generellt sett resultatet av förhandlingar mellan arbetsgivare och fackföreningar. Det svenska arbetsmarknadssystemet bygger på så kallad kollektivavtalsmodell, där arbetsgivare och fackföreningar förhandlar fram avtal som reglerar arbetsvillkor, inklusive löner. Många personer som tjänar runt 40'000 kronor i månaden tillhör yrkesgrupper där kollektivavtal är vanliga. Om man…

Read more

Hur mycket tjänar övre medelklass?

Tjänar man medelklassinkomst så kan man åka på semester.

Hur mycket tjänar övre medelklass? det är en fråga som många ställer sig. Många människor uppfattar sig som medel i Sverige men frågan är: var går egentligen gränsen? Först måste vi definiera vad som medelklass betyder? Sverige har jue sedan länge skrotat uppdelning på olika klasser i samhället, så jämförelsen…

Read more

Hur många tjänar över 50 000 i månaden?

Med 50 000 kr i månadslön så kan man hyra en fin villa

I Sverige kan din lön ändras beroende på vad du jobbar med, hur mycket utbildning du har och hur länge du har jobbat. En undersökning från Medlingsinstitutet visar att den vanliga bruttolönen för någon som arbetar heltid i Sverige under 2020 var ungefär 42 800 kronor varje månad. Men det…

Read more

Hur många tjänar över 60 000 i månaden?

Med 60 000 kr i månadslön så kan man köpa många smycken

Lönerna i Sverige kan variera beroende på faktorer som yrke, utbildning och erfarenhet. Enligt uppgifter från Medlingsinstitutet var den genomsnittliga bruttolönen för en heltidsanställd i Sverige år 2020 cirka 42 800 kronor per månad. Detta kan dock variera kraftigt beroende på det specifika yrket. År 2020 var till exempel den…

Read more