Category: Löner (1)

Vad som anses vara en bra lön i Sverige kan variera beroende på yrke, utbildningsnivå, erfarenhet, geografisk plats och andra faktorer. Enligt statistik från SCB (Statistiska Centralbyrån) var den genomsnittliga månadslönen för heltidsanställda i Sverige 36 800 kronor brutto i november 2021. Men generellt sett anses en lön på minst 25 000-30 000 kronor i månaden vara en bra lön i Sverige för de flesta yrken, medan högre löner är vanligare inom exempelvis finans, teknik och läkaryrken. Det är också värt att notera att kostnaderna för levnad, inklusive bostad och andra utgifter, kan variera beroende på var i landet man bor, vilket kan påverka vad som uppfattas som en "bra" lön. Se artiklarna nedan om hur många som tjänar en viss lön i Sverige?

Hur många tjänar över 60000 i månaden?

Med 60 000 kr i månadslön så kan man köpa många smycken

Lönerna i Sverige kan variera beroende på faktorer som yrke, utbildning och erfarenhet. Enligt uppgifter från Medlingsinstitutet var den genomsnittliga bruttolönen för en heltidsanställd i Sverige år 2020 cirka 42 800 kronor per månad. Detta kan dock variera kraftigt beroende på det specifika yrket. År 2020 var till exempel den…

Read more