Med 60 000 kr i månadslön så kan man köpa många smycken

Hur många tjänar över 70 000 i månaden?

Lönenivåer varierar beroende på bransch, efterfrågan på specifika färdigheter och andra faktorer. Vissa branscher har generellt sett högre lönenivåer än andra i Sverige. Det är inte vanligt att tjäna över 70 000 kronor i månaden i Sverige. Tänk också på att olika faktorer kan påverka lönen, och det är en bra idé att ha realistiska förväntningar baserat på din erfarenhet och kompetensnivå. Det är också viktigt att trivas med ditt arbete och inte bara fokusera på lönen när du väljer en karriärväg. Lycka är ju mer än bara pengar. 

Hur många i Sverige tjänar över 70 000 kronor i månaden?

 I Sverige tjänar mindre än 5% av de förvärvsarbetande över 70 000 kronor i månaden. 

För vissa yrken är det dock vanligt med en lön på över 70 000 kronor per månad. Dessa är till exempel nedanstående, där lönerna avser den högre nivån inom respektive kategori då flera nivåer finns:

  • Informations-, kommunikations- och PR-chefer tjänar ofta över 70 000 kronor per månad. Den genomsnittliga lönen för högre nivåer av sådana chefer är nämligen 76 700 kronor år 2022.
  • Flygledare är ett yrke med stort ansvar för människors liv då man ansvarar för att säkerställa en säker och effektiv rörelse av flygplan på marken och i luften. Den genomsnittliga månadslönen för flygledare var 76 700 kronor per månad i Sverige år 2022.
  • Fastighets- och förvaltningschefer har inte ett direkt ansvar över människors liv i samma utsträckning som flygledare. Däremot så kan de ha ett stort ansvar för människors välmående. Arbetsuppgifterna inkluderar fastighetsplanering, budgetering, kontraktsförhandlingar, tillsyn av underhållsaktiviteter, hyresförvaltning, och att säkerställa att fastigheterna uppfyller gällande lagar och standarder. De arbetar ofta nära fastighetsägare, hyresgäster och olika entreprenörer för att optimera fastighetsportföljen och säkerställa långsiktig hållbarhet och lönsamhet. Den genomsnittliga månadslönen för fastighets- och förvaltningschefer ligger på 76 400 kronor i månaden. 
Höginkomsttagare kan besöka exotiska platser såsom Salinas i Ecuador
Höginkomsttagare kan besöka exotiska platser såsom Salinas i Ecuador
  • Piloter m.fl. Pilotutbildningen eller trafikflygare-utbildningen är på ca 2,5 år och sedan tillkommer bolagsspecifik utbildning för det flygbolaget man sedan får jobb hos. Piloter vidareutbildas även kontinuerligt och har ofta oregelbundna arbetstider. Piloter kan dock få se många delar av världen och med en genomsnittlig månadslön på 74 400 kronor så blir man mer eller mindre direkt en höginkomsttagare. 
  • Professorer, för att få en professorstjänst vid ett universitet så krävs väldigt många års utbildning. Räkna med runt 8 års heltidsstudier vid universitet för att få en doktorsexamen och sedan ytterligare forskning under många år innan man kan nå en professors-lön på 72 000 kronor i månaden. 
  • Traders och fondförvaltare har ingen formellt krav på eftergymnasial utbildning men kräver ofta att man har erfarenhet och någon form av historik att visa upp för att man ska få förvalta något större kapital. Många har dock en eftergymnasial utbildning inom ekonomi med inriktning mot finans. Månadslönen är dock god på i genomsnitt 71 500 kronor. 

Hur får man en lön på över 70 000 kronor i månaden?

Utbilda dig inom IT, juridik, finans eller specialistvård, jobba några år och sedan är det inte alls omöjligt att komma upp i en lön på 70 000 kronor i månaden. Om du dessutom väljer att arbeta som konsult och kan få tillräckligt med uppdrag så kan lönen komma upp långt över 70 000 kronor i månaden.

Läs mer om IT utbildningar på vår sida om utbildning.  

 

 

 

Updated:
Höginkomsttagare

Höginkomsttagare

Precis som alla andra människor kan höginkomsttagare ha olika hobbyer, intressen och prioriteringar. Men några saker som kan vara vanliga bland höginkomsttagare är: 1. Resor: Höginkomsttagare har ofta råd att resa till exotiska platser och uppleva olika kulturer och sevärdheter. 2. Lyxiga köp: Det kan vara att investera i en lyxbil, en exklusiv klocka eller smycke, eller en designerhandväska. 3. Investeringar: Höginkomsttagare har ofta mer pengar att investera i aktier, fastigheter eller andra tillgångar. 4. Kulturella evenemang: Det kan vara att gå på konserter, teaterföreställningar, konstutställningar eller operor. 5. Mat och dryck: Höginkomsttagare kan ha råd med fina restauranger och viner. Men det är viktigt att poängtera att dessa intressen inte är unika för höginkomsttagare och att det finns många människor med lägre inkomster som också uppskattar dessa saker.

Similar posts:

Med 60 000 kr i månadslön så kan man köpa många smycken

Hur många tjänar över 60 000 i månaden?

Med 60 000 kr i månadslön så kan man köpa många smycken

Hur många tjänar över 100 000 i månaden?

Tjänar man medelklassinkomst så kan man åka på semester.

Hur mycket tjänar övre medelklass?