Med 50 000 kr i månadslön så kan man hyra en fin villa

Hur många tjänar över 50 000 i månaden?


I Sverige kan din lön ändras beroende på vad du jobbar med, hur mycket utbildning du har och hur länge du har jobbat. En undersökning från Medlingsinstitutet visar att den vanliga bruttolönen för någon som arbetar heltid i Sverige under 2020 var ungefär 42 800 kronor varje månad. Men det varierar mycket beroende på vad du jobbar med. Till exempel tjänade en person som jobbar med mjukvaruutveckling ungefär 55 000 kronor varje månad 2020, medan någon som jobbade i en butik och sålde saker tjänade ungefär 24 000 kronor varje månad i genomsnitt. Dessutom kan det bero på var i landet du bor. I Stockholmsregionen är lönerna oftast högre än i andra städer och på landsbygden. Även Göteborg och Malmö har lönenivåer några högre än utanför städerna. 

Hur många i Sverige tjänar över 50'000 kronor i månaden?

Något fler än var tionde person tjänar över 50 000 kr i månaden i Sverige. Enligt Statistiska Centralbyrån's data så tjänade de 10% med högst lön i Sverige 55 000 kronor per månad 2022. 

Bland kvinnor så tjänade en av 10 över 50 000 kr per månad i lön under 2022. Bland män var det något fler, då de 10% med högst lön i Sverige tjänade i 59 300 kronor i månaden eller mer (SCB.se)

Det finns flera jobb i Sverige som betalar mer än 50 000 kronor i månaden. Här är några exempel:

  • Specialistläkare har vanligtvis löner långt över 50 000 kronor i månaden. Genomsnittlönen för denna yrkesgrupp var under 2022 hela 86 400 kronor per månad. 
  • Tandläkare, även tandläkare är välbetalda. Denna yrkesgrupp tjänade i genomsnitt 52 700 kronor per månad 2023. 
  • Ingenjörer (t.ex. mjukvaruingenjörer, maskiningenjörer osv.) har vanligtvis löner på över 50 000 kronor per månad.
  • Advokater i Sverige tjänade i genomsnitt 57 900 kronor i månaden år 2022. Även andra jurister tenderar också att få löner över 50 000 kronor per månad i lön. 
Tjänar du 50000 kronor i månaden?
Tjänar du 50000 kronor i månaden?

De 10 yrkena som var bäst betalda 2022 hade alla en lön över 50000 kronor per månad:

PlatsYrkeMånadslön i kronor
1Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1150 100
2General-, landstings- och kommundirektörer m.fl.102 400
3Mäklare inom finans99 200
4Verkställande direktörer m.fl.90 100
5Specialistläkare86 400
6Ekonomi- och finanschefer, nivå 186 100
7Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 285 800
8Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 183 800
9Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 181 000
10IT-chefer, nivå 177 200

Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1 hade den överlägset högsta genomsnittslönen för år 2022, för den yrkesgruppen var lönen hela 150 100 kronor per månad vilket är 5 gånger så hög lön som medianinkomsten i Sverige 2022 för 20-64 åringar, vilken då var på 29 741 kronor (SCB.se)

Det ska dock sägas att en högre lön också innebär att arbetstagaren bidrar med mer skatt till samhällen än någon med en lägre lön, detta både i procent av sin inkomst samt i faktiska kronor då lönen är högre. 

Grovt räknat så bidrar en medianinkomsttagare med ca 30% av sin inkomst till kommunalskatt och utöver det även 30 % i sociala avgifter. En höginkomsttagare såsom en Chef inom bank, finans och försäkring, nivå 1, betalar dessutom statlig inkomstskatt på sin inkomst vilket gör att inkomstbeskattningen grovt räknat blir ca 50 %, där 30 % är kommunal skatt och 20% är statlig inkomstskatt. Utöver detta så betalar en Chef inom bank, finans och försäkring, nivå 1, precis som en medianinkomsttagare ytterligare 30% ovanpå sin lön i sociala avgifter. De sociala avgifter går till olika system för sjukpenning, arbetslöshetsersättning, pension och sjukvård, men är sällan särskilt tydliga för arbetstagaren då de betalas in av arbetsgivaren, vilket ofta inte redovisas i lönespecifikationen.

De sociala avgifterna normalt till 31,42% vilket innebär att för någon som tjänar 50 000 kronor i månaden uppgår den egentliga lönen till 65 710 kronor per månad före skatt och sociala avgifter. Uträkning: 50 000 * 1,3142 = 65 710. 

För en person med medianlön på 29 741 kronor i månaden är den egentliga lönen före avdrag för inkomstskatt och sociala avgifter då 29 741 * 1,3142 = 39 085 kronor per månad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Updated:
Höginkomsttagare

Höginkomsttagare

Precis som alla andra människor kan höginkomsttagare ha olika hobbyer, intressen och prioriteringar. Men några saker som kan vara vanliga bland höginkomsttagare är: 1. Resor: Höginkomsttagare har ofta råd att resa till exotiska platser och uppleva olika kulturer och sevärdheter. 2. Lyxiga köp: Det kan vara att investera i en lyxbil, en exklusiv klocka eller smycke, eller en designerhandväska. 3. Investeringar: Höginkomsttagare har ofta mer pengar att investera i aktier, fastigheter eller andra tillgångar. 4. Kulturella evenemang: Det kan vara att gå på konserter, teaterföreställningar, konstutställningar eller operor. 5. Mat och dryck: Höginkomsttagare kan ha råd med fina restauranger och viner. Men det är viktigt att poängtera att dessa intressen inte är unika för höginkomsttagare och att det finns många människor med lägre inkomster som också uppskattar dessa saker.

Similar posts:

Med 60 000 kr i månadslön så kan man köpa många smycken

Hur många tjänar över 60 000 i månaden?

Tjänar man medelklassinkomst så kan man åka på semester.

Hur mycket tjänar övre medelklass?

40 000 kronor i månaden

Hur många tjänar över 40 000 i månaden?