40 000 kronor i månaden

Hur många tjänar över 40 000 i månaden?

I Sverige är lönesättningen generellt sett resultatet av förhandlingar mellan arbetsgivare och fackföreningar. Det svenska arbetsmarknadssystemet bygger på så kallad kollektivavtalsmodell, där arbetsgivare och fackföreningar förhandlar fram avtal som reglerar arbetsvillkor, inklusive löner. Många personer som tjänar runt 40'000 kronor i månaden tillhör yrkesgrupper där kollektivavtal är vanliga. Om man har högre löner, till exempel en lön på 100'000 kronor i månaden, så kan det istället vara så att man har någon väldigt specifik kompetens som motiverar den höga lönen. När lönen sätts i förhållande till specifik kompetens brukar man prata om en individuell lönesättning. Det går även inom kollektivavtalets ramar arbeta med individuell lönesättning. 

Lön på 40'000 kronor i månaden

Enligt SCB var medellönen i Sverige under 2022 på 38 300 kronor i månaden. Givet att inkomsterna i landet vore jämt distribuerade över befolkningen, likt en normalfördelning, så skulle man kunna säga att strax under hälften av befolkningen tjänar över 40'000 kronor i månaden. Det är dock inte fallet, då den faktiska inkomstdistributionen i Sverige är skev på ett sådant vis att en mindre del har väldigt höga inkomster, vilket drar upp den genomsnittliga inkomsten, även kallad medelinkomsten. Detta framgår då man istället titta på medianinkomsten, vilken för 2022 i Sverige var 34 200 kronor per månad, vilket alltså är lägre än medelinkomsten för samma år.

Hur många i Sverige tjänar över 40'000 kronor i månaden?
Runt 30% av svenskarna tjänar över 40 000 kr i månaden. Andelen 30% bygger på en uppskattning givet lönespridningsdata från Statistiska centralbyrån (SCB.se 2022) samt uppgifter över lönefördelningen enligt Medlingsinstitutet (mi.se 2022).

Bland kvinnor så tjänade ca 25 % över 40 000 kr per månad i lön under 2022. Bland män var det något fler, då de 25% med högst lön i Sverige tjänade i 45 000 kronor i månaden eller mer (SCB.se). Vidare kan nämnas att majoriteten, de vill säga mer än 50 %, av tjänstemännen inom privat sektor tjänade över 40'000 kronor per månad under 2022. 

Är man höginkomsttagare med en lön på 40´000 kronor i månaden?

Nej tyvärr inte, men man ligger klart över medianlönen i Sverige. Den är under 2022 på 34 200 kronor. 34 200 kronor per månad är med andra ord en ganska vanlig lön i Sverige, och många som arbetar har en lön som ligger runt den. 

Du kan läsa mer om vad en höginkomsttagarlön är på höginkomsttagare.se

Yrken där man tjänar över 40000 kronor i månaden

Det finns många yrken med löner både över och under 40'000 kronor i månaden. Nedan så listar vi yrken där medellönen ligger nära eller strax över 40'000 kronor i månaden. Uppgifterna är hämtade från SCB's Statistikdatabas för "Genomsnittlig månadslön, kronor efter sektor, Yrke (SSYK 2012), kön och år" med avseende på inkomstår 2022. Man bör dock ta de exakta lönerna med en nypa salt, då grupperingarna följer Standard för svensk yrkesklassificering och inte alltid är helt självklara. De varierar bland annat på den överordnade sektorklassificeringen, där det finns en uppdelning mellan privat, region, statlig, offentlig sektor o.s.v. Tabellen nedan innehåller en blandning av olika sektorer och anger därav inte den exakta genomsnittlönen för en viss yrkesgrupp, men tabellen kan fortfarande tjäna som en ungefärlig angivelse om yrken där inkomstnivån är runt 40000 kronor i månaden. 

Uppgifterna säger inte heller något om lönespridningen inom en viss yrkesgrupp. Som ett exempel så tjänar ju väldigt framgångsrika författare långt över 40'000 kronor per månad, vilket även bidrar till att dra upp genomsnittet för hela yrkesgruppen. Tabellen visar hela 30 yrken med en månadslön på runt 40'000 kronor. 

YrkeMånadslön
Storhushållsföreståndare40000 kr
Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister40000 kr
Matroser och jungmän m.fl.40000 kr
Socialsekreterare40000 kr
Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik40200 kr
Friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl.40200 kr
Drifttekniker, IT40200 kr
Specialister inom miljöskydd och miljöteknik40300 kr
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.40300 kr
Forskarassistenter m.fl.40400 kr
Diakoner40400 kr
Övriga jurister40400 kr
Specialister och rådgivare inom lantbruk m.m.40400 kr
Grafisk formgivare m.fl.40500 kr
Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl.40500 kr
Drifttekniker vid värme- och vattenverk40500 kr
Bild- och sändningstekniker40500 kr
Grundutbildade sjuksköterskor40600 kr
Lokförare40800 kr
Lantmätare40800 kr
Företagssköterskor40900 kr
Författare m.fl.40900 kr
Övriga ingenjörer och tekniker40900 kr
Gymnasielärare40900 kr
Tandtekniker och ortopedingenjörer m.fl.40900 kr
Övriga utbildare och instruktörer41000 kr
Geriatriksjuksköterskor41000 kr
Övriga specialistsjuksköterskor41000 kr
Specialister och rådgivare inom skogsbruk41100 kr
Övriga universitets- och högskollärare41100 kr

Det finns även många yrken där man tjänar långt över 40 000 kronor i månaden. Läs till exempel mer om vilka som tjänar över 60 000 kronor per månad

Tjänar med 40'000 kronor i månaden så kan man ta ordentlig semester
Tjänar med 40'000 kronor i månaden så kan man ta ordentlig semester

 

 

Updated:
Höginkomsttagare

Höginkomsttagare

Precis som alla andra människor kan höginkomsttagare ha olika hobbyer, intressen och prioriteringar. Men några saker som kan vara vanliga bland höginkomsttagare är: 1. Resor: Höginkomsttagare har ofta råd att resa till exotiska platser och uppleva olika kulturer och sevärdheter. 2. Lyxiga köp: Det kan vara att investera i en lyxbil, en exklusiv klocka eller smycke, eller en designerhandväska. 3. Investeringar: Höginkomsttagare har ofta mer pengar att investera i aktier, fastigheter eller andra tillgångar. 4. Kulturella evenemang: Det kan vara att gå på konserter, teaterföreställningar, konstutställningar eller operor. 5. Mat och dryck: Höginkomsttagare kan ha råd med fina restauranger och viner. Men det är viktigt att poängtera att dessa intressen inte är unika för höginkomsttagare och att det finns många människor med lägre inkomster som också uppskattar dessa saker.

Similar posts:

Med 60 000 kr i månadslön så kan man köpa många smycken

Hur många tjänar över 70 000 i månaden?

Med 60 000 kr i månadslön så kan man köpa många smycken

Hur många tjänar över 100 000 i månaden?

Med 60 000 kr i månadslön så kan man köpa många smycken

Hur många tjänar över 60 000 i månaden?