Försäkra din höginkomsttagarinkomst

Att vara Höginkomsttagare bygger ofta på att man har en hög inkomst från arbete, eller som på "skatt-språk" heter inkomst av tjänst. En sådan inkomst bygger på att man som person är förmögen att arbeta och så länge man är det så är ju livet frid och fröjd. Det finns ju alltid en risk att man råkar ut för en olycka eller sjukdom som gör en oförmögen till att arbeta och i denna artikel så ska vi titta närmare på vad man kan göra för att hantera den risken med olika typer av försäkringar som passar höginkomsttagare. 

 1. Sjuk och olycksfallsförsäkring
 2. Livförsäkring
 3. Inkomstförsäkring

Antaganden:

 • Denna artikel antar att det är en höginkomsttagare vars lön ska försäkras, således är det främst det större försäkringarna med högre försäkringsbelopp som fokus ligger på. 
 • Försäkringen ska betalas privat. Många företag med höginkomsttagarersättningar erbjuder olika försäkringspaket med liknande innehåll som de listade i denna artikel, men här är det ett fokus på privatmarknaden för försäkringar.

Bakgrund och begrepp:

Som tur är så har ju Sverige en väl utbyggd välfärd som innefattar skydd för olycka eller sjukdom som resulterar i minskad förmåga att arbeta. För en höginkomsttagare så kan skyddet i de allmänna försäkringarna dock behöva kompletteras, då maxbeloppen som de allmänna försäkringarna kan ge är betydligt lägre än den ordinarie inkomsten. 

För 2022 är maxbeloppen hos Försäkringskassan

ErsättningMaxbelopp
Sjuk­penning1027 kronor per dag
Sjukersättning och aktivitetsersättning9 982 - 11 190 kronor per månad (beroende på ålder)

Det finns också en maxnivå för vad hel inkomstrelaterad sjukersättning eller aktivitetsersättning kan ge, vilken är 234 376 kronor per år (2022). Det är mindre än hälften av en höginkomsttagarinkomst som ligger på 540 696 kronor per år (2022). En höginkomsttagare som råkar ut för en allvarlig olycka eller sjukdom kommer då enbart få en ersättning som är mindre än hälften av sin tidigare inkomst. Därav kan en 

Försäkra hög inkomst mot olycka

Begrepp 

 • Medicinsk invaliditet är en bestående nedsättning av din fysiska funktionsförmåga.
  • Bestående avser att skadan eller sjukdomen ska vara permanent. Den ska alltså inte gå att behandla på sikt. 
  • Utvärderas normalt på en skala 1-99%. 100% medicinsk invaliditet kallas för total medicinsk invaliditet och innebär att ingen funktion finns kvar. 
  • Bestäms oberoende av försäkringstagarens eventuella yrke, arbetsförhållande eller fritidsintressen. 
 • Ekonomisk invaliditet syftar på en nedsättning av arbetsförmågan, d.v.s. att man har förlorat framtida arbetsförmåga. 
  • Ersättning ges normalt sett först från 50% nersättning och då först när alla möjligheter till rehabilitering och arbetsträning har uteslutits. Läs därför villkoren på just din försäkring. 

Sjuk och olycksfallsförsäkring

En sjuk och olycksfallsförsäkring ger ersättning för en bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning till följd av ett olycksfall eller sjukdom. Olycksfall kan till exempel vara halkning, omkullfallning och ramlande. Om ens höginkomsttagarinkomst är beroende av För att något ska klassas som en olycka måste 4 kriterium uppfyllas vilka är att olyckan ska vara (1) oförutsedd plötslig och (2) ofrivilligt och dessutom orsakad genom (3) yttre händelse. För att ge ersättning inom olycksfallsförsäkringen så måste olyckan dessutom resultera i (4) kroppsskada. Ifall kriterierna inte är uppfyllda, såsom (1) plötslighetskriteriet så kan det vara så att man istället kan få ersättningen genom sjukförsäkringsdelen av sjuk och olycksfallsförsäkringen. 

 

FörsäkringsbolagFörsäkringsbelopp (högsta möjliga)Månads-kostnadInfo
Folksam2 000 000 kr296 kr 
Länsförsäkringar Stockholm2 415 000 kr342 kr 
Trygg-Hansa   
If2 000 000 kr383 kr495 kr/mån för rökare. 
ICA Försäkring  Erbjuder enbart olycksfallsförsäkring
Akademikerförsäkring1 932 000 kr (40 pbb)125 kr 
Dina försäkringar1 449 000 kr (30 pbb)304 kr 

Hälsodeklaration till Olycksfall- & Sjukförsäkring 

Vid nytecknande av Olycksfall- & Sjukförsäkring krävs vanligtvis en hälsodeklaration där försäkringstagaren får svara på frågor om sin hälsa. 

 

Livförsäkring

En Livförsäkring ger först och främst ett skydd för andra som är beroende av din inkomst om du skulle avlida. Vanligtvis är detta familj och omyndiga barn som ännu inte hunnit skapa sig en egen höginkomst. För en person i familjebildande ålder (30 år), varierar månadskostnaden något mellan de olika försäkringsbolagen:

FörsäkringsbolagFörsäkringsbeloppMånads-kostnadInfo
Folksam3 000 000 kr113 kr 
Länsförsäkringar Stockholm3 000 000 kr135 kr 
Trygg-Hansa3 000 000 kr Erbjuder upp till 5 miljoner kr i Försäkringsbelopp 
If3 000 000 kr137 krPriset gäller ej för rökare
ICA Försäkring2 000 000 kr81 krBara max 2 miljoner kr i försäkringsbelopp
Akademikerförsäkring2 415 000 kr (50 pbb)110 krNågot lågt Försäkringsbelopp
Idun Liv3 000 000kr93Erbjuder upp till 10 miljoner kr i Försäkringsbelopp 

Bra att veta är att ersättningen från en livförsäkring är skattefri och den har normalt sett ingen självrisk. 

Inkomstförsäkring

En inkomstförstärkning skyddar din höginkomst ifall du skulle bli sjukskriven eller arbetslös. Försäkringen gäller för upp till 80% av din inkomst vid arbetslöshet och/eller upp till 90% av din inkomst vid sjukskrivning. 

 

Updated:
Höginkomsttagare

Höginkomsttagare

Precis som alla andra människor kan höginkomsttagare ha olika hobbyer, intressen och prioriteringar. Men några saker som kan vara vanliga bland höginkomsttagare är: 1. Resor: Höginkomsttagare har ofta råd att resa till exotiska platser och uppleva olika kulturer och sevärdheter. 2. Lyxiga köp: Det kan vara att investera i en lyxbil, en exklusiv klocka eller smycke, eller en designerhandväska. 3. Investeringar: Höginkomsttagare har ofta mer pengar att investera i aktier, fastigheter eller andra tillgångar. 4. Kulturella evenemang: Det kan vara att gå på konserter, teaterföreställningar, konstutställningar eller operor. 5. Mat och dryck: Höginkomsttagare kan ha råd med fina restauranger och viner. Men det är viktigt att poängtera att dessa intressen inte är unika för höginkomsttagare och att det finns många människor med lägre inkomster som också uppskattar dessa saker.