Höginkomsttagare i Sverige

Vad är egentligen definitionen av en höginkomsttagare i Sverige? Det finns många olika sätt att avgöra detta på som på höginkomsttagare.se kommer att titta vidare på. Nedan kommer vi därför titta på olika sätt att definiera en höginkomsttagare: 

Statlig inkomstskatt

I Sverige har vi något som kallas progressiv skatt, vilket förenklat innebär att man betalar en högre andel av sin lön i skatt ju mer man tjänar. Tanken med detta skattesystem är att de som tjänar mer har råd att till större del bidra till samhällets kostnader såsom skola, sjukvård, militär, bidrag och myndigheter än de som har lägre inkomster. 

Så vad är statlig inkomstskatt?

För att förstå vad statlig inkomstskatt behöver man först förstå vad kommunal inkomstskatt innebär? Om man enbart ser till beskattningen av inkomst från arbete så görs den sedan 2021 i främst två olika steg. Steg 1, vilket är den kommunala inkomstskatten som för närvarade (2021) ligger på 32,27 % i genomsnitt i riket. Den kommunala inkomstskatten bestäms av politikerna i respektive kommun och varierar år 2021 mellan 29,08 % i Österåker kommun till högst 35,15 % i Dorotea kommun.

Man betalar kommunal inkomstskatt på arbetsinkomster upp till drygt en halv miljon kronor om året eller motsvarande ca 43 600 kronor i månaden före skatt år 2020. När man når upp till inkomster över denna gräns så kommer man upp på steg 2 som är den statliga inkomstskatten. Den innebär att utöver den kommunala inkomstskatten så betalar man även den statliga inkomstskatten som är ytterligare 20 %. Det innebär att den totala skatten som man betalar på inkomster över ca 550 000 kr då blir ca 52%, alltså 32 % + 20 % = 52 %. Man brukar kalla detta steg för brytpunkten för statlig inkomstskatt.

För inkomståret 2023 är brytpunkten för statlig inkomstskatt 613 900 kr per år, vilket innebär att det krävs en lön på 51 158 kr per månad för att bli höginkomsttagare. Brytpunkten för statlig inkomstskatt utgör av grundavdraget + skiktgränsen för statlig inkomstskatt, vilket år 2023 är: 15 400 kr + 598 500 kr = 613 900 kr. 

För år 2023 är en höginkomsttagare således en person som tjänar över 51 158 kr i månaden.

”Pengar gör ju ingen lycklig, men jag gråter hellre i en porsche än en Saab” så sjunger FörstördaFörLivet i sin låt Pang Pang, men på höginkomsttagare.se frågar vi oss istället vad som gör en till Höginkomsttagare?

Höginkomsttagare har inga problem att får tag på sedlar

1Höginkomsttagare har inga problem att får tag på sedlar

Topp 10 %

Ett annat sätt att avgöra vilka som kan anses vara höginkomsttagare är att definiera dem som de 10 % av Sverige befolkning som har de högsta inkomsterna. SCB listar regelbundet statistik över svenskarnas inkomst på sin hemsida. För år 2019 så krävdes en inkomst på över 52 000 kr per månad för att en person ska kvalificera sig till de 10 % med högst inkomst. Detta är ca 10 000 kr mer i månaden än om man definierar höginkomsttagare som de som betalar statlig inkomstskatt. Läs om hur många som tjänar över 50 000 kronor per månad?

Man kan också sätta inkomsten av en höginkomsttagare i perspektiv till ”vanliga” inkomster i samhället. Den genomsnittliga inkomsten i Sverige 2019 var 368 018 kr eller motsvarande 30 668 kr i månaden. Medianinkomsten var 340 959 kr eller motsvarande 28 413 kronor i månaden. Även om skillnaderna låter stora när man pratar om bruttoinkomster, dvs. inkomster före skatt, så är skillnaderna inte lika stora när man räknar bort skatterna-inbetalningarna, just på grund av det progressiva elementet i det svenska inkomstskattesystemet.

Inkomst

Kr/månad (före skatt)

Kr/månad (efter skatt)*

Exempel 1
Statlig inkomstskatt (2020)

43 600

33 333

Exempel 2
Top 10% (2019)

52 000

37 776

Medelinkomsten (2019)

30 668

24 212

Medianinkomsten (2019)

28 413

22 546

*Jämförelsen bygger på en person boende i Stockholm kommun för beskattningsåret 2021.


Så tjänar man 100 000 kronor i månaden

Yrkesgrupper där den genomsnittliga månadsinkomsten ligger nära eller över 100 000 kronor per månad i Sverige är bland annat:

YrkesgruppMånadsinkomst 2022
Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1150 100 kronor
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl.102 400 kronor
Mäklare inom finans99 200 kronor

Läs om hur många som tjänar över 100 000 kronor i månaden i Sverige?

Spara dig till en högre inkomst

Genom att månadsspara i aktier och fonder så kan man bygga en kapitalinkomst som kompletterar den ordinarie arbetsinkomsten. Det blir då lättare att nå upp till en höginkomsttagarinkomst över tiden, då avkastningen från aktierna och fonderna kan växa i värde över tiden. Tips är att välja breda fonder (till exempel, en Sverigefond, Globalfond eller liknande) med låga avgifter, så att man inte exponerar sina besparingar mot för få specifika bolag. Vissa banker erbjuder även fonder helt utan avgifter. Genom månadssparande i fonder, där insättningarna dras via autogiro direkt från ditt lönekonto, blir det väldigt enkelt att spara. En tumregel är att sätta av åtminstone 10-15 % av ens arbetsinkomst i sparande varje månad. 

Annons:
Börja månadsspara hos Nordnet (Läs mer här.) 
* Nordnet erbjuder en “kom igång-rabatt” med gratis aktiehandel upp till 80 000 kr för nya kunder (se villkoren på hemsidan.)
* Nio egna indexfonder, varav tre helt utan förvaltningsavgift
* Investeringssparkonto för smidigt sparande.
Notera: Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Varför är höginkomsttagare ett missvisande begrepp?

I Sverige är inkomst av arbete väldigt hårt beskattad sett ur ett internationellt perspektiv. Diskussionen om höginkomsttagare ovan utgår från inkomst av arbete, eller som SCB mer korrekt definierar det: Sammanräknad förvärvsinkomst*. En annan, ofta mycket avgörande, inkomst är inkomst av kapital. Inkomst från kapital är inkomster som uppkommer från värdeökningar eller avkastning av tillgångar. Detta kan vara till exempel vara aktier, fastigheter, skog eller andra tillgångar såsom kryptovalutor, konstföremål etc. Lite förenklat så är det saker som ger en inkomst utan att du faktiskt behöver lägga din tid på dem.

I politiska debatter går det ofta att höra att ”de rika kan betala lite mer”. Problemet med sådana påståenden är att när det väl är dags för att beskatta de rika så blir det främst skatten på arbete som höjs och inte skatten på kapital. En av anledningarna till detta är att det är betydligt lättare att flytta pengar utomlands än vad det är att flytta människor. Så länge det finns andra länder med lägre skatter på kapital så blir det väldigt svårt för ett enskilt land att höja skatterna på just kapital, utan att pengarna då flyttas utomlands. Fenomenet när så sker benämns som kapitalflykt, vilket kan vara väldigt skadande för en ekonomi.

Den årliga (2021) skatten på ett investeringssparkonto är 0,375 % av värdet på tillgångarna på kontot, vilket i förhållande på en inkomstskatt på mellan 30–50% då kan låta väldigt lågt. Om man har en miljon kronor investerat i snabbväxande bolag (aktier) på ett investeringssparkonto så är en avkastning om 50 % inte orimlig ett bra år. Beskattningen på investeringskontot blir då ca 5000 kr på ett år (1 250 000 kr * 0,375 % = 4 688kr). Man har alltså tjänat 495 000 kr i fickan och ”bara” betalat ca 5000 kr i skatt, alltså bra mycket mer fördelaktigt för den enskilde än om kapitalet beskattats lika hårt som en inkomst av arbete.

Hur blir man en höginkomsttagare? - Utbildning

Så nu till den stora frågan: ”vad ska man göra för att bli en höginkomsttagare?” En av de stora fördelarna med att vara folkbokförd i Sverige är att man får tillgång till god utbildning utan en direkt kostnad. (Utbildningen finansieras indirekt av alla Sveriges invånare och företag genom olika skatter). Det gör att nästan vem som helst kan bli höginkomsttagare, bara man väljer att lägga grunden med en eftergymnasial utbildning. I diagrammet nedan kan man se medellönerna efter kön och utbildningsnivå år 2020 . Värt att notera är dock att det skiljer mycket i lön beroende på vilken utbildning man väljer, vilket kan ses vidare i nästa stycke om inkomstnivåerna i olika yrken.

Medellön efter kön och utbildningsnivå år 2020

2- Medellön efter kön och utbildningsnivå år 2020

Höginkomsttagaryrken

Så vilka yrken gäller för att bli höginkomsttagare? Statistiska centralbyrån (SCB) listan medianlön inom olika yrken på sin hemsida. De yrken som toppar lönelistan är främst yrken som ställer stora krav på ansvar hos den som utför yrkena, såsom chefer inom finans, IT, bygg och myndigheter men också yrken som specialistläkare, piloter, flygledare, domare. Se hela listan nedan:

Yrke

Medianlön per Månad

Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1

118 800 kr

General-, landstings- och kommundirektörer m.fl.

92 100 kr

Specialistläkare

79 600 kr

Flygledare

79 600 kr

Mäklare inom finans

78 400 kr

Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 1

72 900 kr

IT-chefer, nivå 1

68 000 kr

Professorer

68 000 kr

Piloter m.fl.

66 200 kr

Domare

66 000 kr

Ovan yrken kan verka något extrema, men det finns många andra yrken där man också kan bli höginkomsttagare. Nedan finns ett urval av yrken med höga löner. De lönerna som visas är månadslön före skatt för år 2020.

Yrke

Kvinnor

Män

Totalt

Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.

44 400

47 000

46 500

Systemtestare och testledare

43 800

44 500

44 200

Specialistläkare

77 000

81 500

79 200

ST-läkare

49 500

50 700

50 100

Tandläkare

48 200

52 100

49 500

Affärs- och företagsjurister

54 700

65 800

59 500

Lednings- och organisationsutvecklare

46 900

54 100

50 600

Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl.

52 700

65 600

61 200

Ekonomi- och finanschefer, nivå 1

64 700

97 100

79 300

Ekonomi- och finanschefer, nivå 2

55 700

62 600

58 700

Operationssjuksköterskor

42 200

42 100

42 200

Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning

44 100

48 700

47 700

Arbetsmiljöingenjörer, yrkes- och miljöhygieniker

46 100

48 200

47 200

Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik

44 500

47 100

45 900

Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering

42 300

45 800

44 300

Om du vill söka löner för ett specifikt yrke kan du använda SCBs lönesök . Värt att notera är att om man vill öka lönen ytterligare så går det inom många yrken även bra att starta sitt eget företag för att sedan sälja sig som konsult till andra företag. Då mister man den anställningstrygghet som finns inbyggd i en svensk fastanställning (formellt kallad tillsvidareanställning), såsom till exempel uppsägningstid. Istället så kan man få betydligt högre arvode och som egenföretagare kan man komplettera sin vanlig lön med aktieutdelning vilket gör att det blir betydligt lättare att komma upp i en höginkomsttagarlön.

Typiskt för höginkomsttagare

  • Äger oftare sin bostad, med mer bolån och ränteavdrag än den genomsnittlige svensken. 

 

Fotnoter
*Sammanräknad förvärvsinkomst: består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.

Updated:
Höginkomsttagare

Höginkomsttagare

Precis som alla andra människor kan höginkomsttagare ha olika hobbyer, intressen och prioriteringar. Men några saker som kan vara vanliga bland höginkomsttagare är: 1. Resor: Höginkomsttagare har ofta råd att resa till exotiska platser och uppleva olika kulturer och sevärdheter. 2. Lyxiga köp: Det kan vara att investera i en lyxbil, en exklusiv klocka eller smycke, eller en designerhandväska. 3. Investeringar: Höginkomsttagare har ofta mer pengar att investera i aktier, fastigheter eller andra tillgångar. 4. Kulturella evenemang: Det kan vara att gå på konserter, teaterföreställningar, konstutställningar eller operor. 5. Mat och dryck: Höginkomsttagare kan ha råd med fina restauranger och viner. Men det är viktigt att poängtera att dessa intressen inte är unika för höginkomsttagare och att det finns många människor med lägre inkomster som också uppskattar dessa saker.